Bransjestyre liv og pensjon (BLP)

Åmund Lunde, leder Oslo Pensjonsforsikring  
Geir Holmgren Storebrand
Torstein Ingebretsen Gjensidige Forsikring
Bjørn Atle Haugen DNB
Turid Grotmoll SpareBank 1 Gruppen
Randi Marjamaa Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Erik Falk KLP
Tor Olav Langeland (observatør) Frende Forsikring  
Erik Andreas Øwre Handelsbanken Liv 
Bjørn Holli Danica Pensjon
   

Hovedsekretær