Trafikkansvarsutvalget

Formålet med utvalget sitt arbeid er å forenkle behandlingen av motorvognskader og å redusere antallet tvister selskapene imellom.

Styret

 

Hilde Tangen Fjeld, leder

KLP Forsikring

Johnny Evensen, nestleder

Gjensidige Forsikring

Utvalgssekretær

 

Marsteen, Frode

Finans Norge Forsikringsdrift