Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF)

Stig Amundsen, leder
DNB Livsforsikring
Roy-André Sørheim Lyngbø Fremtind
Andreas Jacobsen Storebrand
Vera Sønsthagen Gjensidige Forsikring
Petter Domaas If Skadeforsikring
Geir Skjelstad Eika
Rune Skare Tryg Forsikring
Nils Kristian Brekke Codan Forsikring
Didrik Bloch Haugland Nordea Liv
Thomas Nielsen KLP
Eivind Wentzel Grande Protector
Tore Sætrum Frende Forsikring
Sekretærer

Bjerke, Harald

Mehus, Kjersti