Fagstyre restverdiredning

Thorbjørn Hitland, leder Tryg Forsikring
Per Christian Lygård, nestleder Gjensidige Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Alex Wold Fremtind Forsikring
Salim Zeyan Protector Forsikring
Stein Laache Brannsjefens representant 
Ida Kristin Hasli Representant for mannskapene
Hovedsekretær

Lauritzen, Jens Erik