Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for Finans Norges medlemsbedrifter, skatteetaten og en ekstern advokat.