Informasjonshefte om finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Informasjonshefte om finansnæringen

Finans Norge har utarbeidet et hefte som gir en introduksjon til finansnæringen og innblikk i næringens samfunnsoppdrag, funksjon og samfunnsnytte. Heftet inneholder en del fakta, samt aktuelle problemstillinger som næringen står overfor. Det kan også være et bidrag til å styrke opinionens oppfatning av finansnæringens bidrag i samfunnet.

Finansnæringen har mange viktige roller og funksjoner i samfunnet, både for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet for øvrig. Næringens samfunnsoppdrag er å sørge for økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskaping og god håndtering av mange viktige samfunnsoppgaver. 

Finansnæringen sysselsetter nærmere 50.000 ansatte som også er viktige ambassadører for næringen, men mange har liten kunnskap om den overordnede rollen til finansnæringen og hvilke verdier den representerer.  

Flere målgrupper

Heftet er først og fremst myntet på nye medarbeidere i bedriftene og kan med fordel brukes som en del av den opplæringen de får gjennom introduksjonskurs.

Alle medarbeidere kan likevel ha nytte av den informasjonen som gis i dette heftet. En annen aktuell målgruppe er nye styremedlemmer.