Finansrett

Gå til hovedinnhold

Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Artiklene gjelder både utviklingen i Norge (aktuelle lov- og forskriftssaker, høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler mv.) og i EU/EØS (utviklingen av nye direktiver/forordninger og retningslinjer fra de europeiske tilsynsorganene (ESA-ene) ).

Nye utgaver publiseres  fire ganger i året, fortrinnsvis mars, juni, september og desember.

Tilgang til Finansrett.no

For Finans Norges medlemsbedrifter er publikasjonen tilgjengelig på Finansrett.no. Ved fritekstsøk kan man her enkelt finne relevante artikler innenfor avgrensede temaer.

Andre kan også abonnere på tilgang til nettstedet Finansrett.no som inneholder alle utgivelser fra 2000. I tillegg finner du eldre utgaver av Bankjuristen og Aktuelt om Bankjus som ble utgitt av hhv. Bankforeningen og Sparebankforeningen.

I 2020 koster tilgang 14 806 per år (inkl. mva).

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å abonnere. 

Kontaktinformasjon

E-post: finansrett@finansnorge.no

Telefon: 23 28 42 00 (sentralbord)

Jeg ønsker å abonnere på Finansrett

Abonnent?

Hvis du jobber i en medlemsbedrift eller har et abonnement på Finansrett, kan du gå direkte til Finansrett.no