Finansrett

Gå til hovedinnhold

Finansrett

Digital publikasjon som holder deg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Finansrett publiseres fire ganger årlig.

Artiklene gjelder både utviklingen i Norge (aktuelle lov- og forskriftssaker, høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler mv.) og i EU/EØS (utviklingen av nye direktiver/forordninger og retningslinjer fra de europeiske tilsynsorganene (ESA-ene).

Nye digitale utgaver publiseres fire ganger i året, fortrinnsvis mars, juni, september og desember.

Tilgang til Finansrett.no

Finans Norges næringspolitiske medlemsbedrifter får fri tilgang til publikasjonen forutsatt at man har opprettet en bruker på Finans Norges nettsider. Finans Norges arbeidspolitiske medlemmer og eksterne brukere kan kjøpe abonnement for å få tilgang til Finansrett. Du vil få tilgang til alle utgivelser fra 2000, i tillegg til eldre utgaver av Bankjuristen og Aktuelt om Bankjus som ble utgitt av hhv. Bankforeningen og Sparebankforeningen.

Når man har logget inn på Finansrett.no kan man bruke fritekstsøk for å enkelt finne relevante artikler innenfor avgrensede temaer.

I 2022 koster tilgang kr. 12 900 per år (årsabonnement). 

Du kan bestille abonnementet i skjemaet nedenfor eller ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Kontaktinformasjon

E-post: finansrett@finansnorge.no

Telefon: 23 28 42 00 (sentralbord)

Jeg ønsker å abonnere på Finansrett