Rembursregler – 2007-revisjonen

Gå til hovedinnhold

Rembursregler – 2007-revisjonen

Siste oppdaterte utgave fra april 2007.
Innhold
  • Norsk forord
  • Norsk introduksjon
  • Engelsk forord
  • Engelsk introduksjon
  • Rembursregler norsk versjon UCP 600
  • Rembursregler engelsk versjon UCP 600
  • Engelsk introduksjon eUCP 600
  • Engelsk versjon eUCP 600

Det internasjonale Handelskammer (ICC) vedtok den 25. oktober 2006 nye internasjonale rembursregler. De nye reglene er gitt navnet ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication NO. 600, oftest referert som UCP 600.

Det nye internasjonale rembursregelverket trer i kraft fra 1. juli 2007 og vil da avløse det eksisterende regelverk, UCP 500, som ble gjort gjeldende fra 1. januar 1994.

Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNH og Sparebankforeningens styre ga sin tilslutning til UCP 600, henholdsvis 6. desember 2006 og 3. januar 2007. Priser ekskl. mva og forsendelseskostnader

Priser
Antall FNH-medlemmer/ICC-medlemmer Andre
1-24 eks Kr 200,- + mva og forsendelse Kr 300,- + mva og forsendelse
25-99 eks Kr 180,- + mva og forsendelse Kr 270,- + mva og forsendelse
100 eks eller flere Kr 170,- + mva og forsendelse Kr 255,- + mva og forsendelse
Jeg vil bestille rembursregler
Bruk kommentarfeltet hvis du skal bestille mer enn 20 eks.