Publikasjoner

Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Brosjyre: Uten banken stopper Norge

Bankene utgjør en viktig bærebjelke i norsk økonomi. Nye bedrifter og prosjekter skal finansieres, risiko avlastes og betalinger skal skje raskt og effektivt. Les mer i Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge".

Finans Norges klimarapport 2021

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser Finans Norges klimarapport 2021.

Informasjonshefte om finansnæringen

Finans Norge har utarbeidet et hefte som gir en introduksjon til finansnæringen og innblikk i næringens samfunnsoppdrag, funksjon og samfunnsnytte. Heftet inneholder en del fakta, samt aktuelle problemstillinger som næringen står overfor. Det kan også være ...

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen.

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Norwegian Covered Bonds Market

Rapporten omhandler obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)/covered bonds og det norske markedet for dette instrumentet. Publikasjonen gjennomgår også den makroøkonomiske situasjonen i Norge samt rammeverket for OMF og tilknyttede områder. Den er kun tilgjengelig på engelsk.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Håndbok i innbruddssikring

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Forside håndbok. Faksimile.

Håndbok om sikkerhetsrutiner i bank

Formålet med sikkerhetshåndboka er å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok for bankene. Boka er utarbeidet etter mandat fra Bankenes Sikkerhetsråd. Last ned håndboka

Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Forbrukerpolitisk handlingsplan 1999

Innledning og bakgrunn Forsikringsnæringen leverer trygghetsprodukter på de fleste områder. I alt har vi i Norge mer enn 10 millioner skadeforsikringsavtaler, og nesten alle over 18 år har mer enn én forsikring. I tillegg finnes over tre millioner avtaler i livsforsikringsselskapene. Vi har gruppelivsordninger som omfatter to millioner personer. Mer enn 10.000 personer...