Publikasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Publikasjoner

Bankplassregisteret

Oppslagsverk om landets banker. Kommer både i bokform og i excel-versjon. 

Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Norwegian Covered Bonds Market updated March 2016

Rapporten omhandler obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)/covered bonds og det norske markedet for dette instrumentet. Publikasjonen gjennomgår også den makroøkonomiske situasjonen i Norge samt rammeverket for OMF og tilknyttede områder. Den er kun tilgjengelig på engelsk.

Finansnæringen og samfunnet 2015

Finans Norges samfunnsregnskap for 2015 viser blant mye annet at konkurransen i skadeforsikringsmarkedet har ført til at de fire største selskapene over relativt få år har gått fra å ha 95 prosent av markedet til dagens ca. 70 prosent. Ved inngangen til 201...

Forsiden av publikasjonen. Foto.

Håndbok i innbruddssikring

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpmiddel for privatpersoner.

Penger forplikter

En publikasjon om samfunnsansvar, som gir råd, tips og lenker til hvordan finansbedriftene kan arbeide strategisk med samfunnsansvar. Fra 2010.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Mer enn penger

En publikasjon med 21 artikler fra medlemsbedriftene om hvordan de arbeider med samfunnsansvar. Fra mars 2010.

Forbrukerpolitisk handlingsplan 1999

Innledning og bakgrunn Forsikringsnæringen leverer trygghetsprodukter på de fleste områder. I alt har vi i Norge mer enn 10 millioner skadeforsikringsavtaler, og nesten alle over 18 år har mer enn én forsikring. I tillegg finnes over tre millioner avtaler i livsforsikringsselskapene. Vi har gruppelivsordninger som omfatter to millioner personer. Mer enn 10.000 personer...