Publikasjoner

Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Finans Norges klimarapport 2022

Her finner du Finans Norges årlige klimarapport som viser en analyse av skadedata fra alle forsikringsselskapene i Norge. Rapporten viser hvor, når og hvem som rammes hardest av klimaendringene i Norge. Rapporten er en del av arbeidet på bærekraft i finansnæringen.

Brosjyre: Uten banken stopper Norge

Bankene utgjør en viktig bærebjelke i norsk økonomi. Nye bedrifter og prosjekter skal finansieres, risiko avlastes og betalinger skal skje raskt og effektivt. Les mer i Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge".

Finans Norges klimarapport 2021

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser Finans Norges klimarapport 2021.

Informasjonshefte om finansnæringen

Finans Norge har utarbeidet et hefte som gir en introduksjon til finansnæringen og innblikk i næringens samfunnsoppdrag, funksjon og samfunnsnytte. Heftet inneholder en del fakta, samt aktuelle problemstillinger som næringen står overfor. Det kan også være ...

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen.

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Norwegian Covered Bonds Market

Rapporten omhandler obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)/covered bonds og det norske markedet for dette instrumentet. Publikasjonen gjennomgår også den makroøkonomiske situasjonen i Norge samt rammeverket for OMF og tilknyttede områder. Den er kun tilgjengelig på engelsk.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Håndbok i innbruddssikring

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Forside håndbok. Faksimile.

Håndbok om sikkerhetsrutiner i bank

Formålet med sikkerhetshåndboka er å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok for bankene. Boka er utarbeidet etter mandat fra Bankenes Sikkerhetsråd. Last ned håndboka

Finansrett

Digital publikasjon som holder deg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Finansrett publiseres fire ganger årlig.

Forbrukerpolitisk handlingsplan 1999

Innledning og bakgrunn Forsikringsnæringen leverer trygghetsprodukter på de fleste områder. I alt har vi i Norge mer enn 10 millioner skadeforsikringsavtaler, og nesten alle over 18 år har mer enn én forsikring. I tillegg finnes over tre millioner avtaler i livsforsikringsselskapene. Vi har gruppelivsordninger som omfatter to millioner personer. Mer enn 10.000 personer...