Publikasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Publikasjoner

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen.

Bankplassregisteret

Oppslagsverk om landets banker. Kommer både i bokform og i excel-versjon. 

Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Norwegian Covered Bonds Market updated March 2016

Rapporten omhandler obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)/covered bonds og det norske markedet for dette instrumentet. Publikasjonen gjennomgår også den makroøkonomiske situasjonen i Norge samt rammeverket for OMF og tilknyttede områder. Den er kun tilgjengelig på engelsk.

Håndbok om sikkerhetsrutiner i bank

Formålet med sikkerhetshåndboka er å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok for bankene. Boka er utarbeidet etter mandat fra Bankenes Sikkerhetsråd. Last ned håndboka

Håndbok i innbruddssikring

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Forside håndbok. Faksimile.

Ansettelse og intern oppfølging av ansatte i finansnæringen

En arbeidsgruppe i Finans Norge-regi har utarbeidet denne rapporten om risikomomenter ved ansettelsesprosesser i finansbedriftene, og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å få til en god og sikker ansettelsesprosess.

Penger forplikter

En publikasjon om samfunnsansvar, som gir råd, tips og lenker til hvordan finansbedriftene kan arbeide strategisk med samfunnsansvar. Fra 2010.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Mer enn penger

En publikasjon med 21 artikler fra medlemsbedriftene om hvordan de arbeider med samfunnsansvar. Fra mars 2010.

Forbrukerpolitisk handlingsplan 1999

Innledning og bakgrunn Forsikringsnæringen leverer trygghetsprodukter på de fleste områder. I alt har vi i Norge mer enn 10 millioner skadeforsikringsavtaler, og nesten alle over 18 år har mer enn én forsikring. I tillegg finnes over tre millioner avtaler i livsforsikringsselskapene. Vi har gruppelivsordninger som omfatter to millioner personer. Mer enn 10.000 personer...