Publikasjoner

Gå til hovedinnhold

Publikasjoner

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen.

Informasjonshefte om finansnæringen

Finans Norge har utarbeidet et hefte som gir en introduksjon til finansnæringen og innblikk i næringens samfunnsoppdrag, funksjon og samfunnsnytte. Heftet inneholder en del fakta, samt aktuelle problemstillinger som næringen står overfor. Det kan også være ...

Finansrett

Nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Norwegian Covered Bonds Market

Rapporten omhandler obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)/covered bonds og det norske markedet for dette instrumentet. Publikasjonen gjennomgår også den makroøkonomiske situasjonen i Norge samt rammeverket for OMF og tilknyttede områder. Den er kun tilgjengelig på engelsk.

Håndbok om sikkerhetsrutiner i bank

Formålet med sikkerhetshåndboka er å danne grunnlag for deler av en intern sikkerhetshåndbok for bankene. Boka er utarbeidet etter mandat fra Bankenes Sikkerhetsråd. Last ned håndboka

Håndbok i innbruddssikring

En veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, og som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Forside håndbok. Faksimile.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

I denne brosjyren får du gode råd for å forebygge oversvømmelse i kjelleren og hvordan du kan redusere skadeomfanget dersom oversvømmelsen er et faktum.

Forbrukerpolitisk handlingsplan 1999

Innledning og bakgrunn Forsikringsnæringen leverer trygghetsprodukter på de fleste områder. I alt har vi i Norge mer enn 10 millioner skadeforsikringsavtaler, og nesten alle over 18 år har mer enn én forsikring. I tillegg finnes over tre millioner avtaler i livsforsikringsselskapene. Vi har gruppelivsordninger som omfatter to millioner personer. Mer enn 10.000 personer...