Bli medlem i Finans Norge

Gå til hovedinnhold

Bli medlem i Finans Norge

Ved å bli medlem i Finans Norge får du innflytelse på felles standpunkter, tilgang til rådgivning og deltakelse i næringens felles infrastruktur.

Gjennom medlemskapet i Finans Norge får du og din bedrift:

Innflytelse

  • innflytelse i Finans Norge og finansnæringen. Dere blir en del av de næringspolitiske prosessene og kan være med å avgjøre våre standpunkt
  • påvirking i arbeidslivsspørsmål og representasjon i tarifforhandlinger *

Innsikt og deltakelse

  • innsikt, kompetanse og kunnskap gjennom å delta på kurs, konferanser og møteplasser hvor blant annet faglige problemstillinger diskuteres
  • deltakelse i tvisteløsninger og felles infrastruktur 
  • statistikk og fakta innenfor arbeidslivsområdet *

Bistand

  • tilgang til finansjuridisk bistand
  • tilgang til arbeidsrettslig bistand innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett og med lønn og tariffspørsmål *

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Finans Norge er åpent for alle banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt inkasso, fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren. 

* krever arbeidsgivermedlemskap i tillegg til ordinært medlemskap.

Kontaktskjema om medlemskap

Type bedrift
Arbeidsgivermedlemskap
Hvordan vil du bli kontaktet?