Lenkesamling

Gå til hovedinnhold

Lenkesamling

Innhold

Norge

Organisasjoner og institusjoner
Myndigheter og offentlige institusjoner

Internasjonalt

Danmark
Sverige
Finland
Island
EU/EFTA/EØS
Norske nettsider om EU
Europeiske finansorganisasjoner
Verden for øvrig

Norge

Organisasjoner og institusjoner

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere
Autorisasjonsordningene i forsikring
BankAxept
Bankenes sikringsfond
BankID
Bits 

FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
Finansforbundet
Finansklagenemnda
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens autorisasjonsordninger
Finansrett
Finansportalen
Forsikringsbiler (Forsikringsselskapenes elektroniske markedsplass)
Forsikringsforeningen

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

Nordisk Forsikringstidsskrift
Norsk brannvernforening  
Norsk Naturskadepool

Norsk Pensjon
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)
Pensjonskasseforeningen 
Næringslivets sikkerhetsråd  

Oslo Børs
Panthavergarantipoolen
Penger på papiret - åtte filmer om aksjer og næringsliv
Redningsselskapet
Skadeforebyggende forum

Spama 
Sparebankforeningen  
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Trafikkforsikringsforeningen
Trygg Trafikk

Varslingslisten.no (varslingsliste med katalogfirmaer som bedrifter klager mest på)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund  
Verdipapirforetakenes sikringsfond
Verdipapirsentralen (VPS)
Yrkesskadeforsikringsforeningen  

Myndigheter og offentlige institusjoner 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB
Direktoratet for forvaltning og IKT 
Domstolene
Finansdepartementet
Finansmarkedsfondet
Finansportalen
Finanstilsynet  

Forbrukertilsynet 
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet 

Lovdata  

NAV
Norges Bank 
Regjeringen og departementene 
Stortinget
Statistisk Sentralbyrå  

Universitetenes juridiske nettviser

Internasjonalt

Danmark 

Danmarks Nationalbank
Forsikring og Pension
Finansrådet 
Forsikringsluppen
Realkreditrådet

Sverige 

Det svenske forsikringsakademiet (ifu)
Svensk Forsäkring 
Svenska Bankföreningen
Sveriges Riksbank
Oversikt over offentlige utredninger, lovforslag m.m.

Finland 

Finansbranchens Centralförbund
Finlands Bank

Island

Icelandic Financial Services Association 

EU/EFTA/EØS  
Vi har i de fleste tilfeller valgt engelske sider. Finnes som regel også på dansk eller svensk.

EU (Europaserveren)
Kommisjonen
Rådet
Europadomstolen

Tilsynskomiteer:
EBA- European Banking Authority
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)
Committee of European Securities Regulators (CESR)  

EFTA
ESB - Den europeiske sentralbank 
Eurepo
European Committee for Banking Standards 
Eurostat 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 

Norske nettsider om EU/EØS  

Enterprise Europe Network (Innovasjon Norge)
Europaveien
Europabevegelsen 
Nei til EU 

Europeiske finansorganisasjoner  

Insurance Europe (Det europeiske forsikringsforbundet) 
European Banking Federation (Den europeiske bankforeningen)  
European Savings Banks Group (ESBG)
European Mortgage Federation - EMF (Den europeiske pantelånsforeningen)   

Verden for øvrig    

Alle verdens sentralbanker (oversiktsside med web-adresser)
Bank for International Settlements 
International Federation of Stock Exchanges
OECD - Organisation for Economic co-operation and Development