Internasjonale organisasjoner

Gå til hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner

T

The European Money and Finance Forum (SUERF)

SUERF er en uavhengig, ikke gevinstdrivende network-organisasjon der sentralbanker, tilsynsmyndigheter, finansielle institusjoner og akademiske institusjoner engasjerer seg. Det er et godt forum for informasjonsutveksling, forsking, nettverksbygging og debatt om finans og pengespørsmål, finansregulering, tilsyn og pengepolitikk. BIS, mange av de europeiske sentralbankene, flere europeiske finansinstitusjoner og næringsorganisasjoner som IIF, EBF og Finans Danmark er blant medlemmene. SUERF arrangerer konferanser, sponser forskning/analyser og gir ut publikasjoner. Finans Norge ble medlem i SUERF våren 2019, og ser frem til å delta i arbeidet. 

Web: The European Money and Finance Forum (SUERF)