Internasjonale organisasjoner

Gå til hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner

I

Insurance Europe

Den europeiske forsikringsbransjen er samlet i Insurance Europe, som er den sterkeste forsikringsorienterte stemmen i Brussel. Det er de nasjonale bransjeorganisasjonene som er medlemmer i Insurance Europe, og det er den ledende organisasjonen i 34 land som er medlem. Dette tilsvarer omtrent 95% av premievolumet i Europa og 950 000 ansatte. Finans Norge arbeider med Insurance Europe på alle nivåer på de områder som passer med våre prioriteringer. Insurance Europe arbeider for å tydeliggjøre hvilken funksjon forsikring fyller i samfunnet, for forbrukere og for bedrifter. I tillegg til forsikringsregelverket er Insurance Europe også opptatt av digitalisering og pensjoner.

Web: Insurance Europe

International Banking Security Association (IBSA)

IBSA er en global organisasjon som arbeider for forebygging mot, oppdagelse av og utredning av finansiell kriminalitet, kriminalitet rettet mot ulike aktiva. Driftskontinuitet og sikring av globale finansaktiviteter er primærmålet. Gjennom kunnskapsdeling, gjensidig assistanse og samarbeid deler arbeider medlemmene for å oppnå disse målene. IBSA har i dag 50 medlemmer fra mer en 20 land. IBSA har observatørstatus hos Interpol og deltar i FATFs møter. Finans Norge prioriterer arbeidet mot hvitvasking og finansiell kriminalitet høyt, og deltar aktivt i arbeidet i IBSA.

Web: International Banking Security Association (IBSA)

Institute of International Finance (IIF)

IIF er finansindustriens globale organisasjon, med nærmere 450 medlemmer fra 70 land. Målet for virksomheten er å støtte finansindustrien i forsvarlig risikohåndtering; argumentere for regulatorisk, finansiell og økonomisk politikkutforming som er i medlemmenes interesse og som bidrar til global finansiell stabilitet og bærekraftig økonomisk vekst. Blant IIFs medlemmer finner du forretnings- og investeringsbanker, forvaltere, forsikringsselskaper, statlige investeringsfond, hedgefond, sentralbanker og utviklingsbanker. Fokusområder er innovasjon, reguleringsutvikling og dialog med politikere. IIF har også en omfattende forskningsvirksomhet. Finans Norge benytter seg at informasjon fra IIF i det næringspolitiske arbeidet og deltar på en del av de seminar og konferanser IIF arrangerer.

Web: Institute of International Finance (IIF)