Internasjonale organisasjoner

Gå til hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner

E

European Banking Federation (EBF)

EBF samler 32 nasjonale europeiske bankforeninger til en stemme i Brussel. Dermed representerer EBF om lag 3500 banker – store og små banker med ulik spesialisering, både lokale banker og internasjonalt aktive banker. Finans Norge deltar aktivt i EBFs arbeid på en rekke områder. Finansiering for vekst, digitalisering og fintech, rammeverket for banker og kunnskap om finans er EBFs prioriterte områder.

Web: European Banking Federation (EBF)

European Savings Banks Group (ESBG)

ESBG er sparebankenes talerør i Europa, og samler sparebanker fra 21 europeiske land. Organisasjonen fokuserer på styrking av lokalsamfunnet og små og mellomstore bedrifter. ESBG prioriterer hensiktsmessig regulering og promoterer proporsjonalitet i regelverkene. Bærekraft i finans, finansiell inkludering og innovasjon for utvikling er sentrale temaer for organisasjonen. Finans Norge deltar aktivt i organisasjonens arbeid.

Web: European Savings Banks Group (ESBG)

European Covered Bonds Council (ECBC)

ECBC er en plattform for europeisk samarbeid mellom deltagere i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Utgivere, analytikere, investorer, ratingbyråer og andre interessenter deltar i arbeidet. Forumet har 120 medlemmer fra 30 ulika markeder globalt. ECBC representerer mer enn 95% av OMF-utgivelsene i Europa. Forumet er en interesseorganisasjon og den naturlige samtalepartneren for regulerende myndigheter når det gjelder spørsmål om OMF i Europa. OMF er en viktig tilgangsklasse i Norge, og Finans Norge deltar aktivt i ECBCs arbeid. 

Web: European Covered Bonds Council (ECBC)