Internasjonale organisasjoner

Gå til hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner

E

European Banking Federation (EBF)

EBF samler 32 nasjonale europeiske bankforeninger til en stemme i Brussel. Dermed representerer EBF om lag 3500 banker – store og små banker med ulik spesialisering, både lokale banker og internasjonalt aktive banker. Finans Norge deltar aktivt i EBFs arbeid på en rekke områder. Finansiering for vekst, digitalisering og fintech, rammeverket for banker og kunnskap om finans er EBFs prioriterte områder.

European Banking Federation (EBF)

European Savings Banks Group (ESBG)

ESBG er sparebankenes talerør i Europa, og samler sparebanker fra 21 europeiske land. Organisasjonen fokuserer på styrking av lokalsamfunnet og små og mellomstore bedrifter. ESBG prioriterer hensiktsmessig regulering og promoterer proporsjonalitet i regelverkene. Bærekraft i finans, finansiell inkludering og innovasjon for utvikling er sentrale temaer for organisasjonen. Finans Norge deltar aktivt i organisasjonens arbeid.

Web: European Savings Banks Group (ESBG)

European Covered Bonds Council (ECBC)

ECBC er en plattform for europeisk samarbeid mellom deltagere i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Utgivere, analytikere, investorer, ratingbyråer og andre interessenter deltar i arbeidet. Forumet har 120 medlemmer fra 30 ulika markeder globalt. ECBC representerer mer enn 95% av OMF-utgivelsene i Europa. Forumet er en interesseorganisasjon og den naturlige samtalepartneren for regulerende myndigheter når det gjelder spørsmål om OMF i Europa. OMF er en viktig tilgangsklasse i Norge, og Finans Norge deltar aktivt i ECBCs arbeid. 

Web: European Covered Bonds Council (ECBC)