Internasjonale organisasjoner

Gå til hovedinnhold

Internasjonale organisasjoner

Internasjonale organisasjoner Finans Norge er medlem i, de fleste på europeisk nivå.

EBF samler 32 nasjonale europeiske bankforeninger til en stemme i Brussel. Dermed representerer EBF om lag 3500 banker – store og små banker med ulik spesialisering, både lokale banker og internasjonalt aktive banker. Finans Norge deltar aktivt i EBFs arbeid på en rekke områder. Finansiering for vekst, digitalisering og fintech, rammeverket for banker og kunnskap om finans er EBFs prioriterte områder.

Web: European Banking Federation (EBF)

Den europeiske forsikringsbransjen er samlet i Insurance Europe, som er den sterkeste forsikringsorienterte stemmen i Brussel. Det er de nasjonale bransjeorganisasjonene som er medlemmer i Insurance Europe, og det er den ledende organisasjonen i 34 land som er medlem. Dette tilsvarer omtrent 95% av premievolumet i Europa og 950 000 ansatte. Finans Norge arbeider med Insurance Europe på alle nivåer på de områder som passer med våre prioriteringer. Insurance Europe arbeider for å tydeliggjøre hvilken funksjon forsikring fyller i samfunnet, for forbrukere og for bedrifter. I tillegg til forsikringsregelverket er Insurance Europe også opptatt av digitalisering og pensjoner.

Web: Insurance Europe

ESBG er sparebankenes talerør i Europa, og samler sparebanker fra 21 europeiske land. Organisasjonen fokuserer på styrking av lokalsamfunnet og små og mellomstore bedrifter. ESBG prioriterer hensiktsmessig regulering og promoterer proporsjonalitet i regelverkene. Bærekraft i finans, finansiell inkludering og innovasjon for utvikling er sentrale temaer for organisasjonen. Finans Norge deltar aktivt i organisasjonens arbeid.

Web: European Savings Banks Group (ESBG)

ECBC er en plattform for europeisk samarbeid mellom deltagere i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Utgivere, analytikere, investorer, ratingbyråer og andre interessenter deltar i arbeidet. Forumet har 120 medlemmer fra 30 ulika markeder globalt. ECBC representerer mer enn 95% av OMF-utgivelsene i Europa. Forumet er en interesseorganisasjon og den naturlige samtalepartneren for regulerende myndigheter når det gjelder spørsmål om OMF i Europa. OMF er en viktig tilgangsklasse i Norge, og Finans Norge deltar aktivt i ECBCs arbeid. 

Web: European Covered Bonds Council (ECBC)

IBSA er en global organisasjon som arbeider for forebygging mot, oppdagelse av og utredning av finansiell kriminalitet, kriminalitet rettet mot ulike aktiva. Driftskontinuitet og sikring av globale finansaktiviteter er primærmålet. Gjennom kunnskapsdeling, gjensidig assistanse og samarbeid deler arbeider medlemmene for å oppnå disse målene. IBSA har i dag 50 medlemmer fra mer en 20 land. IBSA har observatørstatus hos Interpol og deltar i FATFs møter. Finans Norge prioriterer arbeidet mot hvitvasking og finansiell kriminalitet høyt, og deltar aktivt i arbeidet i IBSA.

Web: International Banking Security Association (IBSA)

SUERF er en uavhengig, ikke gevinstdrivende network-organisasjon der sentralbanker, tilsynsmyndigheter, finansielle institusjoner og akademiske institusjoner engasjerer seg. Det er et godt forum for informasjonsutveksling, forsking, nettverksbygging og debatt om finans og pengespørsmål, finansregulering, tilsyn og pengepolitikk. BIS, mange av de europeiske sentralbankene, flere europeiske finansinstitusjoner og næringsorganisasjoner som IIF, EBF og Finans Danmark er blant medlemmene. SUERF arrangerer konferanser, sponser forskning/analyser og gir ut publikasjoner. Finans Norge ble medlem i SUERF våren 2019, og ser frem til å delta i arbeidet. 

Web: The European Money and Finance Forum (SUERF)