Fakta om Finans Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fakta om Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer mer enn 240 finansbedrifter med rundt 36 000 ansatte. Banker og forsikringsselskaper er blodomløpet i norsk økonomi. Finans Norge arbeider for at næringen skal kunne gjøre jobben så godt som mulig.

Banker og forsikringsselskaper er blodomløpet i norsk økonomi. Finansnæringen bidrar til verdiskapning og vekst i hele landet, finansierer gode prosjekter, sikrer trygghet for liv og verdier, og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi arbeider for at næringen skal kunne gjøre den jobben så godt som mulig.

Det gjør vi gjennom å sikre gode rammebetingelser, øke tilliten til næringen og bidra til sikker og effektiv drift.

Våre medlemsbedrifter er primært sparebanker, forretningsbanker, livsforsikringsselskap, skadeforsikringsselskap og finanskonsern.

Finans Norges viktigste virksomhetsområder er:

  • Bank og kapitalmarked
  • Livsforsikring og pensjon
  • Skadeforsikring
  • Betalingsformidling og infrastruktur
  • Arbeidsgiverspørsmål

Avtalepart i tariffavtaler

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler. Finans Norge representerer næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Historie

Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.

Finans Norges mål

  • Likeverdige og konkurransedyktige rammevilkår nasjonalt og internasjonalt. Regelverksprosesser skal være faktabaserte, forutsigbare, transparente og sikre medvirkning fra næringen.
  • Finansnæringen skal være en viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver.
  • Finansnæringen i Norge skal være den mest effektive finansnæringen i Europa med god tilgang til fremtidsrettet kompetanse og gode rammer for forskning og utvikling 

Finans Norge Servicekontor

Finans Norge Servicekontor er en selvstendig juridisk enhet undergitt egne vedtekter, men med samme styre og ledelse som Finans Norge.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn. Logo.

Finans Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2010.