Flatner Øyvind

Gå til hovedinnhold

Øyvind Flatner

Tittel
fagdirektør
Enhet
Skadeforsikring
E-post
Oyvind.Flatner@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 62
Mobil
907 96 011
Arbeidsområder
Fagdirektør skadeforsikring. Arbeidsoppgaver: Næringspolitikk og rammebetingelser på skadeforsikringsområdet. Skadejuridiske spørsmål med særlig vekt på personforsikringer. Sekretær for Bransjestyre risiko og skade (BRS) samt for Fagutvalg personskade. Styremedlem i Norsk naturskadepool.