Michael Hurum Cook

Tittel
Analytiker
Enhet
Samfunnsøkonomi og finans
E-post
michael.hurum.cook@finansnorge.no
Telefon
23 28 42 46
Mobil
976 73 898
Arbeidsområder
Makro, utviklingen i det norske bankmarkedet, bankstatistikk, egenkapitalbevis, OMF, likviditetskrav.