Dag Henning Jacobsen

Tittel
Analysesjef
Enhet
Prosessområde bank og kapitalmarked
E-post
Dag.Henning.Jacobsen@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 70
Mobil
412 33 468
Arbeidsområder
Bankanalyse og bankregulering Overvåking og analyse av makroøkonomi og makroreguleringer Virkninger av bankregulering