Mette Lindbæk

Tittel
Seniorrådgiver
Enhet
Prosessområde arbeidsgiver
E-post
Mette.Lindbaek@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 44
Mobil
470 10 660
Arbeidsområder
Spørsmål knyttet til fremtidens arbeidsliv og kompetanse Kommunikasjon, presentasjoner og taler