Harald Bjerke

Tittel
Fagsjef
Enhet
Økonomisk kriminalitet
E-post
Harald.Bjerke@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 51
Mobil
415 31 611
Arbeidsområder
Jobber som fagsjef forsikring. Har fokus på forebygging av kriminelle anslag som rammer forsikringsbransjen. Har sekretariatsfunksjon i Fagutvalg Svindel og Kriminaltet (FSK)