Frode Bjeglerud

Tittel
Fagdirektør
Enhet
Økonomisk kriminalitet
E-post
Frode.Bjeglerud@finansnorge.no
Telefon
23 28 44 24
Mobil
415 35 824
Arbeidsområder
Styreleder Næringslivets Sikkerhetsråd og leder for enhet økonomisk kriminalitet, ansvarlig for Finans Norges administrasjon av fagutvalg svindel og forsikringskriminalitet(FSK), hvitvaskingsutvalget (HU) og bankenes sikkerhetsråd.(BSR) Strategisk arbeid, årlige møter med Riksadvokaten, Politidirektoratet, Politihøgskolen i tillegg til ad hoc møter med Justisdepartementet, EMØK, NAV, Skatteetaten, Oslo pd, Økokrim, Kripos og andre relevante myndighetsorganer ved behov.