Graff Michael

Gå til hovedinnhold

Michael Graff

Tittel
Aktuar
Enhet
Liv og pensjon
E-post
Michael.Graff@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 88
Mobil
415 40 052
Arbeidsområder
Aktuar. Arbeidsoppgaver: Bidrar med faktabasert støtte til Finans Norges prosesser innen pensjon og forsikring.