Mette Lindbæk

Enhet
Kommunikasjon, næringspolitikk, media
E-post
Mette.Lindbaek@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 44
Mobil
470 10 660
Arbeidsområder
Kommunikasjon Arbeidsliv og kompetanse