Hilde E. Johansen

Tittel
Fagsjef
Enhet
Kommunikasjon, næringspolitikk, media
E-post
hilde.e.johansen@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 14
Mobil
996 97 167