Ragnar Falck

Tittel
Redaktør
Enhet
Kommunikasjon, næringspolitikk, media
E-post
ragnar.falck@finansnorge.no
Telefon
23 28 42 16
Mobil
957 71 227