Bakken Liv Tove

Gå til hovedinnhold

Liv Tove Bakken

Tittel
Juridisk fagsjef
Enhet
Juridisk
E-post
liv.tove.bakken@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 55
Mobil
418 53 836
Arbeidsområder
Juridisk fagsjef. Arbeidsområder: Verdipapirrett (MIFID II), herunder finansielle rådgivning, Verdipapirforetakenes sikringsfond, investeringstjenester, juridisk førstelinjetjeneste, etterlevelsesansvarlig (compliance) for Norske Referanserenter AS (NIBOR), generelle finansrettslige emner.