Charlotte Tvedt

Tittel
Juridisk seniorrådgiver
Enhet
Finansjuridisk
E-post
Charlotte.Tvedt@finansnorge.no
Telefon
23 28 44 47
Mobil
934 96 502
Arbeidsområder
Sekretær fagutvalg Dokument (utlån mv.) Generelle finansjuridiske spørsmål innen bl.a. pant- og sikkerhetsrett, utlån og garantier, forbrukerkreditt, konkurs og tvangsfullbyrdelse, hvitvaskingsjus, markedsføringsrett, personopplysningsrett, taushetsplikt, opplysningsrett, kontohold mv.