Petersbakken Stein Erik

Gå til hovedinnhold

Stein Erik Petersbakken

Tittel
Aktuar (skade)
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Person og krim.forsikring
E-post
sep@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 91
Arbeidsområder
Aktuar (skade). Arbeidsområde: Statistikkproduksjon og analyse av det norske landbaserte skadeforsikringsmarkedet.