Lewis Maria

Gå til hovedinnhold

Maria Lewis

Tittel
Rådgiver
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Person og krim.forsikring
E-post
Maria.Lewis@finansnorge.no
Telefon
23 28 44 17
Mobil
412 90 986
Arbeidsområder
Rådgiver. Arbeidsoppgaver: Bistår eksterne saksbehandlere i skadesystemet, samt følger opp våre medlemmer hva gjelder korrekt registrering i avregningssystemet for premieinnberetning til opprettelse av nye brukere.  Påser at erstatningsutbetalinger er korrekte og følger opp nedbetalingsavtaler fra regressanvarlig.