Schie Daniel

Gå til hovedinnhold

Daniel Schie

Tittel
Skaderevisor/koordineringsansvarlig
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Bygning og eiendeler
E-post
Daniel.Schie@finansnorge.no
Telefon
23 28 44 46
Mobil
959 32 710
Arbeidsområder
Skaderevisor/koordineringsansvarlig i Norsk naturskadepool. Arbeidsoppgaver:  Revidere skadesaker, lede revisjonsmøter internt, koordinere revisjonsteamet , utvikle IT-system relatert til revisjonen, lede statusmøter med medlemsselskaper.