Olsen Pål Gunnar

Gå til hovedinnhold

Pål Gunnar Olsen

Tittel
Seniorrådgiver
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Bygning og eiendeler
E-post
pal.olsen@finansnorge.no
Telefon
23 28 42 74
Mobil
959 05 264
Arbeidsområder
Seniorrådgiver ansatt i Norsk naturskadepool. Arbeidsoppgaver: Ansvar for regnskap og økonomi i Naturskadepoolen, Panthavergarantipoolen og Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki.