Bjerke Hildegunn

Gå til hovedinnhold

Hildegunn Bjerke

Tittel
Avdelingsdirektør
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Bygning og eiendeler
E-post
Hildegunn.Bjerke@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 92
Mobil
951 31 418
Arbeidsområder
Avdelingsdirektør. Arbeidsområder: Påvirke og igangsette skadetekniske tiltak for å oppnå risikoreduksjon i samarbeid med medlemsselskapene i Finans Norge, organisasjoner med beslektet mål/faglig vinkling og aktuelle myndigheter. Hovedoppgavene er skadeforebyggende aktivitet innen brann-, el-, vann- og trafikksikkerhet og via FG og RVR.