Sletvold Michael

Gå til hovedinnhold

Michael Sletvold

Tittel
IT-løsningsarkitekt
Enhet
Finans Norge Forsikringsdrift
Team
Administrasjon og IT
E-post
Michael.Sletvold@finansnorge.no
Telefon
23 28 42 84
Mobil
916 01 273
Arbeidsområder
IT-løsningsarkitekt. Arbeidsoppgaver: Sikre gjennomtenkte arkitekturvalg for FNFs IT-systemer. Bidra i utformingen av nye IT-systemer og modernisering/omlegging av eksisterende.