Jacobsen Dag Henning

Gå til hovedinnhold

Dag Henning Jacobsen

Tittel
fagdirektør
Enhet
Bank og kapitalmarked
E-post
Dag.Henning.Jacobsen@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 70
Mobil
412 33 468
Arbeidsområder
Fagdirektør, med arbeidsoppgaver i hovedsak knyttet til makrotilsynsvirkemidler og soliditetsregulering av kredittinstitusjoner, makroøkonomisk overvåking og vurderinger av finansiell stabilitet.