Jacobsen Dag Henning

Gå til hovedinnhold

Dag Henning Jacobsen

Tittel
analysesjef
Enhet
Bank og kapitalmarked
E-post
Dag.Henning.Jacobsen@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 70
Mobil
412 33 468
Arbeidsområder
Analysesjef. Arbeidsområder: Makrotilsynsvirkemidler og soliditetsregulering av kredittinstitusjoner, makroøkonomisk overvåking og vurderinger av finansiell stabilitet, andre samfunnsøkonomiske problemstillinger i hovedsak knyttet til økonomisk-politiske tiltak/forslag.