Flock Carl

Gå til hovedinnhold

Carl Flock

Tittel
juridisk direktør/advokat
Enhet
Bank og kapitalmarked
E-post
Carl.Flock@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 87
Mobil
934 53 357
Arbeidsområder
Juridisk direktør/advokat. Arbeidsområder: Finansmarkedsrett og regulering av banker og forsikringsselskaper. Selskapslovgivning og alminnelig forretningsjuss. - Generell EU/EØS-rett, samt sektorreguleringen (MiFID, CRD IV mv.) Verdipapirhandel og finansiell rådgivning. - Spørsmål vedr. tilsyn, kontroll og revisjon i bankene. Redaktør Finansrett