Keiserud Thomas

Gå til hovedinnhold

Thomas Keiserud

Tittel
Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett
Enhet
Arbeidsliv
E-post
Thomas.Keiserud@finansnorge.no
Telefon
23 28 43 15
Mobil
917 01 996
Arbeidsområder
Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett i Finans Norge. Bistår medlemmer gjennom rådgivning i store og små spørsmål på det kollektive feltet, og ved interesse- og rettstvistforhandlinger på lokalt og sentralt nivå. Har i 14 år arbeidet i all hovedsak med kollektiv og individuell arbeidsrett fra ulike ståsteder; som partner i Advokatfirmaet Hjort, som advokat hos Regjeringsadvokaten, LO-advokat, forhandler hos NHO og i Equinors arbeidsrettsavdeling. Han har også arbeidet i Lovavdelingen, Justisdepartementet i 5 år.