Hvitvaskingskonferansen 2022

Hvitvaskingskonferansen 2022 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro til et godt program, og ikke minst til alle dere som deltok digitalt eller fysisk!

18. november

09.0014.15
Før lunsj
09.0009.02
Velkommen til dag 2!
Advokat Atle Roaldsøy

Finans Norge

09.0209.45
Hvordan bruker Enheten for Finansiell Etterretning en god MT-rapport?
Ahsen Mohammad Qureshi

Siviløkonom og Rådgiver, EFE Økokrim

09.4510.30
Geopolitisk risiko og finans
Ulf Sverdrup

Direktør på NUPI

10.5511.25
Eksportkontroll, ulovlige anskaffelser og sanksjoner
Henning W. Hermansen

Politioverbetjent, PST

11.2511.50
Personvern og hvitvasking
Anne Lise Dietzel

Senioradvokat, Tryg Forsikring

11.5012.05
Kaffepause
12.0512.30
Den helhetlige trusselvurderingen 2022
Ingrid Oskarsen og Sebastian Takle

Fagleder i Cyber Defense Senter i DNB / Leder FC3 i DNB

12.3013.10
Etiske dilemmaer i jakten på kriminelle
Ørnulf Rasmussen

Professor em dr. juris

13.1013.15
Oppsummering og takk for denne gang!
Atle Roaldsøy

Advokat/fagdirektør, Finans Norge

13.1514.15
Lunsj

NB! Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.