Hvitvaskingskonferansen 2022

Hvitvaskingskonferansen 2022 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro til et godt program, og ikke minst til alle dere som deltok digitalt eller fysisk!

17. november

10.0014.00
Før lunsj
10.0010.15
Vekommen til Hvitvaskingskonferansen 2022!
Atle Roaldsøy

Finans Norge

10.1510.45
Status og oppdatering fra Enheten for Finansiell Etterretning, Økokrim
Svein Arild Damslora

Økokrim

10.4511.15
Utviklingstrekk og fokusområder
Heidi A. Opsahl

Senior tilsynsrådgiver, Finanstilsynet

11.1511.45
Arbeidet mot Hvitvasking, terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner - Hvor står vi nå?
Atle Roaldsøy

Advokat, Finans Norge

11.4512.05
Kaffepause
12.0512.35
Sanksjonene mot Russland – den nye normalen?
Martin Sør by og Mats Benestad

Nestleder rettsavdelingen, Utenriksdepartementet / Seniorrådgiver i Finanstilsynet

12.3513.00
Håndtering og etterlevelse av sanksjoner
Kine B. Christophersen og Henriette F. Stenbeck

Fagleder DNB / Compliance Officer i Handelsbanken

13.0014.00
Lunsj
14.0015.50
Etter lunsj
14.0014.45
Regulatory Investigations into AML Compliance
René van den Bosch

Navigate Investigations B.V.

14.4515.30
Søk i åpne kilder på internett
Anders Relling

Fagansvarlig for utredning i Gjensidige

15.3015.50
Kaffepause
15.5016.35
Parallellsesjoner
15.5016.35
1. NRA – Særlige sårbarheter og utfordringer i relasjon til bank- og forsikringssektoren (Plenumssalen)

Fredrik Nicolai Andersen
Analytiker, Økokrim

Ahsen Mohammad Qureshi
Siviløkonom og Rådgiver, EFE Økokrim

15.5016.35
2. Håndtering og etterlevelse av sanksjoner fra et bankperspektiv (Sal Q3)

Henriette Floridon Stenbeck
Compliance Officer i Handelsbanken

Kine Bjelke Christophersen
Fagleder internasjonale sanksjoner, DNB

15.5016.35
3. Tjenesteleverandører og utkontraktering (Sal Q4)

Jens Guthe
Seniorrådgiver, Finanstilsynet

Anne-Marte Teigmo
Seniorrådgiver, Finanstilsynet

16.35
På kvelden
16.3517.30
After conference-mingel med mat & drikke i foajeen, samt felles innsjekk på hotellene
19.3020.00
Aperitiff
20.00
Festmiddag med underholdning