Digitalt samarbeid

FNF-Helsenett er et samarbeidsprosjekt mellom NFA-Norsk Forening for Allmennleger og Finans Norge Forsikringsdrift som representerer alle forsikringsselskap i Norge.

Andre aktører i prosjektet er Norsk Helsenett og tre store leverandører av Elektronisk Pasient Journal (EPJ)

Om FNF-helsenett

Forsikringserklæringer i elektronisk pasientjournal

Digitalisering av kommunikasjon mellom forsikringsselskap og fastlege

Dette vil gi raskere og sikrere svar fra fastleger, i tråd med nyeste personvernforordning.

 

Mindre intern ressursbruk:


Fastlegens arbeid med å avgi nødvendig og relevant pasientinformasjon på en sikker måte vil effektiviseres

Selskapene vil få raskere og mer presise svar på sine forespørsler samt mer effektiv saksgang internt

Summen av overnevnte gir at pasientene/forsikringskundene vil få raskere tilbakemelding ved skadeoppgjør og nytegning av forsikring