Skadehub - personvernerklæring

Skadehub er et kommunikasjonsverktøy for forsikringsselskapene til bruk ved sammenstøt mellom kjøretøy og eventuell personskade som følge av dette.

Skadehub er eid og drevet av Finans Norge Forsikringsdrift (FNF), og er organisert som databehandler for personinformasjonen. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapene, og databehandleravtale foreligger og utgjør behandlingsgrunnlaget.

Formålet med Skadehubs bruk av personopplysninger er å opprette og ivareta en effektiv og sikker kommunikasjon mellom forsikringsselskaper ved sammenstøt mellom kjøretøy og eventuell personskade som følge av dette.

De personopplysninger som behandles er navn, registreringsnummer på bil og forsikringsselskapets skadenummer. I tillegg kan adresse, personnummer, bilder, helseopplysninger om kjøretøyeier, forsikringstakere, skadelidte og vitner, fremkomme i strukturert form og som vedlegg forsikringsselskapene laster opp.

Sletterutiner er på plass i form av at opplysningene slettes automatisk 1år etter at saken er avsluttet i systemet. Logger slettes etter tre måneder.

Innsynsbegjæringer må rettes til det aktuelle forsikringsselskap som er behandlingsansvarlig for personopplysningen.

For spørsmål eller nærmere informasjon, kontakt vårt personvernombud personvern@finansnorge.no.