Rapport om aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven

Publisert

Åpenhetsloven er en menneskerettslov for næringslivet, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal bidra til å fremme anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Åpenhetsloven benytter aktsomhetsvurderinger, som metodikk for å oppnå de tilsiktede formålene. Internjuridisk hos Finans Norge Forsikringsdrift har jobbet grundig med loven og rapporten. Hele bedriften har blitt kartlagt og i tråd med loven publiserer vi nå vår rapport. Funnene våre viser at risikoen er akseptabel lav for at det foreligger brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av FNF familien, i leverandørkjedene og overfor øvrige forretningsforbindelser.

Vi mener den lave risikoen som vi har avdekket må ses i sammenheng med at finanssektoren har blitt ansett for å ha lav risiko sammenlignet med andre bransjer. Dessuten er vi en tjenesteytende virksomhet som tilbyr tjenester og vi driver ikke med produksjon, noe som også tilsier en lavere risiko.

God lesing!

Spørsmål rundt rapporten kan rettes til undertegnende. 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon