Om Forsikringsdrift

Formålet til næringsorganisasjonen er å ivareta medlemmenes interesser og oppgaver med fokus på lovpålagte oppgaver og oppgaver som best kan løses i fellesskap ved hjelp av digitalisering og andre effektive prosesser.

Vårt medlemsarbeid dekker områder innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, og naturskader mv. Det foretas i felleskap tiltak som skal redusere kriminalitet og skadeomfang for personer og gjenstander. Organisasjonen støtter sine medlemmer med å forenkle, rasjonalisere og forbedre oppgaver, og med å oppfylle eksisterende og nye bransjekrav ved å fremme bruk av gode digitale fellesløsninger.

I tillegg til å være en næringslivsorganisasjon som mottar kontingent fra medlemmene, har Finans Norge Forsikringsdrift ordinær aktivitet og omsetning til i hovedsak eksterne foreninger og forsikringspooler av ulike administrative ytelser.