Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF. Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet.

I noen få tilfeller lar arbeidsgivere være å kjøpe yrkesskadeforsikring. I disse tilfellene skal du kontakte YFF.

Dersom det utbetales erstatning fra YFF, vil det bli krevd regress fra arbeidsgiveren.

Mer om Yrkesskadeforsikringsforeningen på YFF.no