Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR)

YFAR (Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki). Et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av/fra minimum tre medlemsselskap, kan bedriften spørre om å få yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.