Trafikkforsikringsforeningen (TFF)

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter bilansvarsloven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

TFF er blant annet ilagt oppgaven med å kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. om gebyr for uforsikrede kjøretøy.

Det kan søkes erstatning for skader gjort av ukjente, uforsikrede eller utenlandske kjøretøy gjennom TFF.

Les mer om TFF på TFF.no