Statistikk og analyse

Enhet for statistikk produserer en rekke statistikker innen områdene skadeforsikring (landbasert), livsforsikring og pensjon. Statistikkene er tilgjengelig på Finans Norges nettsider, og omfatter blant annet markedsandeler, premieinnbetalinger, utbetalinger og regnskapstall. I tillegg publiseres temabaserte statistikker over eksempelvis forsikringssvindel, brannskader og trafikkskader.

Hovedsakelig er statistikkene basert på data fra Finans Norges medlemsselskaper, og dekker det alt vesentligste av skadeforsikrings-, livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge.