Skadehub

Skadehub er en plattform for ansvarsavklaring ved motorvognskader, der selskapene vil ha muligheten til å utveksle krav i forbindelse med en skadesak. Løsningen har også et webgrensesnitt for selskaper som ikke kan eller ønsker å utvikle kobling fra eget fagsystem mot API.  

Skadehub integrerer mot TFFAuto og henter informasjon om ansvarlig selskap for et gitt kjøretøy for en gitt dato.   

Skadehub er kostnadsfritt for medlemmer av TFF eller de som kan representere en filial med egen selskapskode i TFFAuto.  

På sikt vil løsningen også tilrettelegge for å hente informasjon fra DBS - slik at skadetakst kan revideres opp mot de faktiske kravene som blir fremstilt.  

Mer informasjon om Skadehub