Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

Det overordnete formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikovurdering og redusere risikoen for spekulasjon og mulig forsikringssvindel.

Les mer om ROFF her