Restverdiredningstjenesten (RVR)

RVR er et samarbeidsprosjekt som skadeforsikringsselskapene har med brannvesenet i Norge. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten er organisert ved at Finans Norge Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet.

Mer om RVR på RVR.no